డ్రోన్ క్రాఫ్ట్‌ను చూసేద్దాం..

డ్రోన్ క్రాఫ్ట్‌ను చూసేద్దాం..

1/10

టెక్సాస్ : లాగో విస్టాలో "హెక్సా" వ్యక్తిగత డ్రోన్ క్రాఫ్ట్‌ను ప్రదర్శిస్తున్న లిఫ్ట్ చీఫ్ ఇంజినీర్ బాలాజ్స్‌ కెరులో

2/10

టెక్సాస్ : లాగో విస్టాలో "హెక్సా" వ్యక్తిగత డ్రోన్ క్రాఫ్ట్‌ను ప్రదర్శిస్తున్న లిఫ్ట్ చీఫ్ ఇంజినీర్ బాలాజ్స్‌ కెరులో

3/10

టెక్సాస్ : లాగో విస్టాలో "హెక్సా" వ్యక్తిగత డ్రోన్ క్రాఫ్ట్‌ను ప్రదర్శిస్తున్న లిఫ్ట్ చీఫ్ ఇంజినీర్ బాలాజ్స్‌ కెరులో

4/10

టెక్సాస్ : లాగో విస్టాలో "హెక్సా" వ్యక్తిగత డ్రోన్ క్రాఫ్ట్‌ను ప్రదర్శిస్తున్న లిఫ్ట్ చీఫ్ ఇంజినీర్ బాలాజ్స్‌ కెరులో

5/10

టెక్సాస్ : లాగో విస్టాలో "హెక్సా" వ్యక్తిగత డ్రోన్ క్రాఫ్ట్‌ను ప్రదర్శిస్తున్న లిఫ్ట్ చీఫ్ ఇంజినీర్ బాలాజ్స్‌ కెరులో

6/10

టెక్సాస్ : లాగో విస్టాలో "హెక్సా" వ్యక్తిగత డ్రోన్ క్రాఫ్ట్‌ను ప్రదర్శిస్తున్న లిఫ్ట్ చీఫ్ ఇంజినీర్ బాలాజ్స్‌ కెరులో

7/10

టెక్సాస్ : లాగో విస్టాలో "హెక్సా" వ్యక్తిగత డ్రోన్ క్రాఫ్ట్‌ను ప్రదర్శిస్తున్న లిఫ్ట్ చీఫ్ ఇంజినీర్ బాలాజ్స్‌ కెరులో

8/10

టెక్సాస్ : లాగో విస్టాలో "హెక్సా" వ్యక్తిగత డ్రోన్ క్రాఫ్ట్‌ను ప్రదర్శిస్తున్న లిఫ్ట్ చీఫ్ ఇంజినీర్ బాలాజ్స్‌ కెరులో

9/10

టెక్సాస్ : లాగో విస్టాలో "హెక్సా" వ్యక్తిగత డ్రోన్ క్రాఫ్ట్‌ను ప్రదర్శిస్తున్న లిఫ్ట్ చీఫ్ ఇంజినీర్ బాలాజ్స్‌ కెరులో

10/10

టెక్సాస్ : లాగో విస్టాలో "హెక్సా" వ్యక్తిగత డ్రోన్ క్రాఫ్ట్‌ను ప్రదర్శిస్తున్న లిఫ్ట్ చీఫ్ ఇంజినీర్ బాలాజ్స్‌ కెరులో

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని