పర్యాటకులను అబ్బురపరుస్తున్న తుడా నిర్మాణం

పర్యాటకులను అబ్బురపరుస్తున్న తుడా నిర్మాణం

1/8

తిరుమల ప్రాశస్త్యం తెలిసేలా తుడా ఆధ్వర్యంలో విమానాశ్రయ మార్గానికి ఎదురుగా ఏర్పాటు చేసిన నిర్మాణం పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటోంది. చరిత్రలో తిరుమల అభివృద్ధికి కృషి చేసిన పలువురు రాజుల శిల్పాలను వీటిపై ముద్రించారు.

2/8

తిరుమల ప్రాశస్త్యం తెలిసేలా తుడా ఆధ్వర్యంలో విమానాశ్రయ మార్గానికి ఎదురుగా ఏర్పాటు చేసిన నిర్మాణం పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటోంది. చరిత్రలో తిరుమల అభివృద్ధికి కృషి చేసిన పలువురు రాజుల శిల్పాలను వీటిపై ముద్రించారు.

3/8

తిరుమల ప్రాశస్త్యం తెలిసేలా తుడా ఆధ్వర్యంలో విమానాశ్రయ మార్గానికి ఎదురుగా ఏర్పాటు చేసిన నిర్మాణం పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటోంది. చరిత్రలో తిరుమల అభివృద్ధికి కృషి చేసిన పలువురు రాజుల శిల్పాలను వీటిపై ముద్రించారు.

4/8

తిరుమల ప్రాశస్త్యం తెలిసేలా తుడా ఆధ్వర్యంలో విమానాశ్రయ మార్గానికి ఎదురుగా ఏర్పాటు చేసిన నిర్మాణం పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటోంది. చరిత్రలో తిరుమల అభివృద్ధికి కృషి చేసిన పలువురు రాజుల శిల్పాలను వీటిపై ముద్రించారు.

5/8

తిరుమల ప్రాశస్త్యం తెలిసేలా తుడా ఆధ్వర్యంలో విమానాశ్రయ మార్గానికి ఎదురుగా ఏర్పాటు చేసిన నిర్మాణం పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటోంది. చరిత్రలో తిరుమల అభివృద్ధికి కృషి చేసిన పలువురు రాజుల శిల్పాలను వీటిపై ముద్రించారు.

6/8

తిరుమల ప్రాశస్త్యం తెలిసేలా తుడా ఆధ్వర్యంలో విమానాశ్రయ మార్గానికి ఎదురుగా ఏర్పాటు చేసిన నిర్మాణం పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటోంది. చరిత్రలో తిరుమల అభివృద్ధికి కృషి చేసిన పలువురు రాజుల శిల్పాలను వీటిపై ముద్రించారు.

7/8

తిరుమల ప్రాశస్త్యం తెలిసేలా తుడా ఆధ్వర్యంలో విమానాశ్రయ మార్గానికి ఎదురుగా ఏర్పాటు చేసిన నిర్మాణం పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటోంది. చరిత్రలో తిరుమల అభివృద్ధికి కృషి చేసిన పలువురు రాజుల శిల్పాలను వీటిపై ముద్రించారు.

8/8

తిరుమల ప్రాశస్త్యం తెలిసేలా తుడా ఆధ్వర్యంలో విమానాశ్రయ మార్గానికి ఎదురుగా ఏర్పాటు చేసిన నిర్మాణం పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటోంది. చరిత్రలో తిరుమల అభివృద్ధికి కృషి చేసిన పలువురు రాజుల శిల్పాలను వీటిపై ముద్రించారు.

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని