ప్రపంచంలోనే పే...ద్ద విమానం.. తొలిసారి గగన విహారం

ప్రపంచంలోనే పే...ద్ద విమానం.. తొలిసారి గగన విహారం

1/11

వాషింగ్టన్‌: ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్దదైన విమానం మొట్టమొదటిసారిగా గగనవిహారం చేసింది. ‘స్ట్రాటోలాంచ్‌’ అనే లోహ విహంగం అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా నుంచి బయలుదేరింది.

2/11

వాషింగ్టన్‌: ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్దదైన విమానం మొట్టమొదటిసారిగా గగనవిహారం చేసింది. ‘స్ట్రాటోలాంచ్‌’ అనే లోహ విహంగం అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా నుంచి బయలుదేరింది.

3/11

వాషింగ్టన్‌: ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్దదైన విమానం మొట్టమొదటిసారిగా గగనవిహారం చేసింది. ‘స్ట్రాటోలాంచ్‌’ అనే లోహ విహంగం అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా నుంచి బయలుదేరింది.

4/11

వాషింగ్టన్‌: ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్దదైన విమానం మొట్టమొదటిసారిగా గగనవిహారం చేసింది. ‘స్ట్రాటోలాంచ్‌’ అనే లోహ విహంగం అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా నుంచి బయలుదేరింది.

5/11

వాషింగ్టన్‌: ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్దదైన విమానం మొట్టమొదటిసారిగా గగనవిహారం చేసింది. ‘స్ట్రాటోలాంచ్‌’ అనే లోహ విహంగం అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా నుంచి బయలుదేరింది.

6/11

వాషింగ్టన్‌: ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్దదైన విమానం మొట్టమొదటిసారిగా గగనవిహారం చేసింది. ‘స్ట్రాటోలాంచ్‌’ అనే లోహ విహంగం అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా నుంచి బయలుదేరింది.

7/11

వాషింగ్టన్‌: ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్దదైన విమానం మొట్టమొదటిసారిగా గగనవిహారం చేసింది. ‘స్ట్రాటోలాంచ్‌’ అనే లోహ విహంగం అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా నుంచి బయలుదేరింది.

8/11

వాషింగ్టన్‌: ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్దదైన విమానం మొట్టమొదటిసారిగా గగనవిహారం చేసింది. ‘స్ట్రాటోలాంచ్‌’ అనే లోహ విహంగం అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా నుంచి బయలుదేరింది.

9/11

వాషింగ్టన్‌: ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్దదైన విమానం మొట్టమొదటిసారిగా గగనవిహారం చేసింది. ‘స్ట్రాటోలాంచ్‌’ అనే లోహ విహంగం అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా నుంచి బయలుదేరింది.

10/11

వాషింగ్టన్‌: ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్దదైన విమానం మొట్టమొదటిసారిగా గగనవిహారం చేసింది. ‘స్ట్రాటోలాంచ్‌’ అనే లోహ విహంగం అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా నుంచి బయలుదేరింది.

11/11

వాషింగ్టన్‌: ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్దదైన విమానం మొట్టమొదటిసారిగా గగనవిహారం చేసింది. ‘స్ట్రాటోలాంచ్‌’ అనే లోహ విహంగం అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా నుంచి బయలుదేరింది.

Tags :

ఫొటోలు

తాజా మరిన్ని

సినిమా మరిన్ని

స్పోర్ట్స్ మరిన్ని

లైఫ్ స్టైల్ మరిన్ని

భ‌క్తి మరిన్ని

కొత్తగా మరిన్ని

జిల్లా వార్తలు

దేవ‌తార్చ‌న

మరిన్ని